Uitgerust het nieuwe jaar in?

Het nieuwe jaar is begonnen... Hoe bent u erin gestapt, heeft u er zin in? Ziet u ernaar uit en staat u actief te trappelen om van alles aan te pakken? Of voelt u zich bij voorbaat al moe en uitgeblust? In het persoonlijk leven, in de kerk...

Zondag 14 januari 2024

2e zondag na Epifanie

Ik ben uitgeput en moe (Ps. 142,7b).

In het online HBSC-rapport over gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland (2021) is te lezen dat de ‘levenstevredenheid’ van jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs sinds 2017 behoorlijk is afgenomen. Het percentage jongeren met een laag emotioneel welbevinden is in het voortgezet onderwijs twee keer zo hoog als op de basisschool en bij meisjes een keer zo hoog als bij jongens (44%-21%). Natuurlijk heeft corona dit versterkt, maar het is toch wel frappant dat 70% van de meisjes in het voortgezet onderwijs aangeeft psychosomatische klachten te hebben tegenover 49% van de jongens. En laten we eerlijk zijn: bovenstaande psalmtekst geldt toch voor ons allemaal? FOTO 1

GGZ/RIVM

Psychosomatische klachten, daaronder verstaat de GGZ: ernstige vermoeidheid, concentratie- of geheugenproblemen, oorsuizen, misselijkheid, hoofd- of nekpijn en duizeligheid of problemen met evenwicht. Nu is het natuurlijk tè gemakkelijk en tè kort door de bocht om de mobiele telefoon alle schuld hiervan in de schoenen te schuiven. En inmiddels heeft onderzoek ook wel uitgewezen dat de smartphone niet (alleen) de oorzaak is. Het RIVM meldt op hun website (30-11-2023) dat jongeren in 2023 vaker zowel lichamelijke als psychische klachten hadden. Dit n.a.v. het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Bijna 57% van de ondervraagde jongeren gaf aan klachten te hebben, ongeveer net zoveel als in maart 2022, vlak na de laatste lockdown. De stress was toegenomen, evenals het gevoel van eenzaamheid en zelfs het aantal gevallen dat serieuze gedachten heeft aan zelfdoding.

Echte rust

Sinds 1 januari zijn mobieltjes verboden in de klaslokalen op middelbare scholen. Ook tablets en smartwatches mogen niet meer de les in. De basisscholen volgen komend schooljaar. Zou het helpen denkt u? Waar zijn onze jongeren echt bij gebaat? Waar is echte rust te vinden? Psalm 62 is er duidelijk over: alleen bij God vindt mijn ziel haar rust (vs. 2). Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem mag je alles verwachten (vs. 6). Laten we deze oproep van de Here Jezus ter harte nemen: Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven (Matt. 11,28). Deze tekst is prachtig op muziek gezet door Felice Anerio (±1560 – 26 september 1614) een Italiaanse componist uit de late Renaissance/vroege Barok. Hij combineerde deze tekst met Jezus’ uitspraken over Zichzelf als het voedsel ten leven (Joh. 6,52b, Matt. 26,26b; 1 Kor. 11,24b; Joh. 6,57). Als we het bij Hem zoeken zullen we verkwikt worden, wie uitgeput zijn geeft Hij nieuwe kracht (Jer. 31,25). Mijn goede voornemen: het bijbeltje op mijn nachtkastje van het stoflaagje ontdoen…


Luisteren: https://bit.ly/48i6Ise