Paas-haast (1)

Na afloop van een pastoraal bezoek zag ik bij een broeder zo’n mooie tegeltjeswijsheid aan de muur: ‘Maak haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.’ Een doordenkertje. Haastige spoed is zelden goed, maar toch is het soms nodig. Daarover lezen we ook in de Bijbel.

Zondag 24 maart 2024

Palmzondag

God, breng mij uitkomst, HEER, kom mij haastig te hulp. (Ps. 70,2).

Jezus, de Goede Herder, werd geboren in Bethlehem, de stad van zijn voorvader David. Vandaag lezen we dat Hij Jeruzalem binnengaat (Matt. 21, Marc. 11, Luc. 19 en Joh. 12). Evenals David (1 Sam. 18,6) wordt Hij feestelijk onthaald. Evenals David wordt Hij gekroond (2 Sam. 5,5), maar dan met doornen (Matt. 27,29). Davids troon was voor Jezus een kruis (ELB 103:1). Beiden stierven in de ‘stad van vrede’ (1 Kon. 2,10; Matt. 20,17-19). Er was één groot verschil: Davids grote Zoon stond op de derde dag weer op uit het graf!  

Aankondiging en onbegrip

De Here Jezus had dit alles meerdere keren aan zijn discipelen voorzegd (Matt. 16,21; Luc. 9,44-45; Matt. 20,18-19 en Matt. 26,2). Bach-cantate 22, waarvan we vandaag het slotkoor beluisteren, zingt hierover. (Evangelist, tenor): Jezus nam de twaalf bij zich en sprak (bas, Christuspartij): ‘Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en alles zal volbracht worden wat geschreven staat over de Mensenzoon.’ Koor: ‘Maar zij begrepen er niets van en wisten niet wat het betekende.’ Want terwijl Jezus zich volledig richtte op waarvoor Hij gekomen was, namelijk het herstel van de relatie tussen God en mens, waren de leerlingen druk met onbenulligheden. Of eigenlijk vooral met zichzelf en de vraag wie van hen het belangrijkste zou zijn in het koninkrijk der hemelen (Marc. 9,33-34). Het recitatief zingt biddend: ‘Mijn Jezus, trek aan mij, dan zal ik me haasten, want vlees en bloed begrijpen niet, net zoals uw discipelen, wat uw woorden betekenen.’ Hoe zit dat met ons? Zijn wij vooral druk met onze eigen aardigheden en luisteren we daarom maar met een half oor naar de stem van de Goede Herder? Laten we traag zijn om te spreken, maar ons juist haasten in het luisteren (Jak. 1,18) om niets te missen van Christus’ woorden van eeuwig leven (Joh. 6,68).

Haast U!

In de Psalmen lezen we diverse keren dat de dichter zijn nood naar de Here uitschreeuwt en Hem vraagt om toch spoedig redding te geven. Zoek het gerust eens na in bijv. Ps. 31,3; 38,23; 40,14; 70,6; 71,12; 79,8; 102,3 en 143,7. Ook in Ps. 22, een psalm waarvan Christus zelf aan het kruis woorden op de lippen neemt, klinkt het: ‘HEER, houd U niet ver van mij, mijn sterkte, snel mij te hulp.’ Luisteren: https://bit.ly/48HRDiM

Het slotkoor van BWV 22 neemt deze roep om goddelijke hulp over. Een Engelstalige bewerking (Awake us, Lord, and hasten) van dit deel luidt: ‘Maak ons wakker, Heer, en haast U! Zend uw Heilige Geest. Kastijd de oude mens zodat de nieuwe mens kan leven. Geef dat U op aarde volledig gekend wordt, wij onze gedachten geheel aan U geven en al uw goedheid mogen bezitten.’ Al biddend mogen we ons door deze belofte laten bemoedigen: Ik kom met haast, roept Jezus’ stem (LvdK 296). Ja, Ik kom spoedig (Opb. 22,20)