Oog omhoog, hart naar boven

Christus is met zijn hemelvaart teruggegaan naar de hoge plaats die Hij had voordat Hij naar de aarde kwam. Hij zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader in de hemel (Fil. 2,9). Wij zingen hier op aarde ‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.’ Doen we dat slechts met ons verstand? Of ervaren we dat, door het geloof, ook daadwerkelijk zo?

Zondag 12 mei 2024

6e zondag na Pasen – Exaudi

Naar U sla ik mijn ogen op, naar U die in de hemel troont (Ps. 123,1).

Nu de Here Jezus in de hemel is, richten wij onze gebeden naar boven. Een schipper gooit, om zijn schip vast te leggen, het anker uit naar beneden; het haakt in de zeebodem en zo komt het schip stil te liggen. Wij mogen ons anker voor houvast uitgooien naar boven; door het geloof zitten wij stevig en onlosmakelijk aan Christus vast. Hij is de hemel binnengegaan en Hij geeft ons hoop voor de toekomst en zekerheid voor onze ziel (Hebr. 6,19-20). Al lijkt je gebed soms niet verder te reiken dan het plafond van de kamer, je mag zeker weten dat Hij je hoort! Hij is het hoofd van zijn kerk en regeert alle dingen (HC Zondag 19). Hij schenkt zijn Geest en beschermt ons tegen alle vijanden. 


Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt wel ‘wezenzondag’ genoemd (naar Joh. 14,18); maar Christus heeft ons niet aan ons lot overgelaten. We hoeven niet bang te zijn. Hij is juist dichterbij dan ooit en dankzij Hem mogen wij God onze Vader noemen! Christus heeft alle macht, ‘t heelal staat onder zijn gebied. Die hoop mag al ons leed verzachten (GK06 115:2). Dus: ‘t oog omhoog en het hart naar boven (JdH 354). Lees Kol. 3,1-3! De engelen zeiden het al: Hij zal op dezelfde wijze terugkomen als Hij naar de hemel is gegaan (Hand. 21,11). Elk oog zal Hem zien als Hij komt op de wolken (Matt. 26,64). Dan daalt de Heer uit de hemel neer en mogen wij Hem in de lucht tegemoet gaan (1 Tess. 4,17). Laat iedereen Hem aanbidden, hoog op zijn eeuwige troon!

Luisteren: https://bit.ly/3Wartmd