Israel

Momenteel lees ik het bijzonder interessante boek ‘Israël, een wereld apart’ van Piet van Midden, Israël-kenner en docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg. Het boek verscheen begin 2023 maar de ondertitel ‘Een geschiedenis van 3000 jaar op leven en dood’ heeft intussen een heel andere lading gekregen door de oorlog die op 7 oktober jl. begon.

Zondag 19 november 2023

24e zondag na Trinitatis

Hun land gaf Hij in bezit, in bezit aan Israël, zijn volk (Ps. 135,12).

Op een prettig leesbare manier wordt de geschiedenis geschetst van een stukje land waar al eeuwenlang veel om te doen is. Wonderlijk, want er stroomden geen grote rivieren, er liepen geen belangrijke handelswegen langs en het land was ook niet buitensporig vruchtbaar of rijk aan cultuur. Toch spreekt dat kleine landje aan de zee met hoofdstad Jeruzalem al eeuwenlang tot de verbeelding en bemoeiden wereldmachten zich ermee; Egypte, Assyrië, Babylonië, de Perzen en Romeinen.  

Dat het Israëlisch-Palestijns conflict een ingewikkeld probleem is moge duidelijk zijn, een onontwarbare knoop. Onoplosbaar, als je het mij vraagt, als God zelf niet ingrijpt. Opvallend, dat wat daar nu gebeurt op een stukje land half zo groot als Nederland, de hele wereld bezighoudt en voor verdeeldheid zorgt, ook in ons land. Bij velen sloeg het automatisch achter Israël staan om naar sympathie voor de Palestijnen en boosheid over het buitensporige geweld. Ja, Israël heeft het recht zich te verdedigen en de terreur van Hamas moet duidelijk worden veroordeeld. Maar het moet proportioneel zijn en geen onschuldige burgers treffen. Van Midden: “Israël ligt op het punt waar Azië, Afrika en Europa elkaar raken. De kuststrook Kanaän was nooit ‘leeg’, er woonden altijd al meerdere volken. Kanaänitische stammen en later de Israëlieten, maar ook de Filistijnen en verschillende Egeïsche zeevolken vestigden zich er.” 

Het Midden-Oosten is een smeltkroes van religies en culturen. En de staat Israël van nu is niet hetzelfde als het volk Israël uit Ps. 135. Wie kan waar aanspraak op maken? Jeruzalem is een belangrijke stad voor zowel Joden, moslims als christenen. Moeten land en stad als taartpunten worden verdeeld? Zou een tweestatenoplossing het eind van alle ellende zijn? Er is Eén die uitredding kan geven: de God van Abraham, Isaak en Jakob, de Vader van Jezus Christus. Zonder Hem is het beloofde land een uitgedoofd land. Laat elke Jood en Palestijn, maar ook elke Israëliër, Arabier, Libanees, Egyptenaar, Iraniër, Aziaat, Rus, Oekraïner, Europeaan of Amerikaan, ja, elke wereldbewoner toch deze woorden op de lippen nemen: God, kom haastig, U bent mijn helper, mijn bevrijder, HEER, wacht niet langer (Ps. 70,6).

Luisteren: https://bit.ly/3FzlTk5