Gebed om vrede (2)

De vorige eeuw was de bloedigste tot nu toe, met twee wereldoorlogen. En we lijken er weinig van te leren, want nog altijd staan mensen elkaar naar het leven, zelfs op ons welvarende Europese continent. Wanneer zullen de gebeurtenissen uit Matt. 24,6-12 plaatsmaken voor het heerlijke vooruitzicht van Micha 4,1-5?

Zondag 3 maart 2024

Oculi

Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na (Ps. 34,15).

De naam van deze zondag roept ons op om onze ogen (oculi) altijd gericht te houden op de HEER. Want Hij is het die bevrijdt (Ps. 25,15). De schrijver van de Hebreeënbrief moedigt ons daar ook toe aan: we mogen vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt en daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof (Hebr. 12,1-2). Denk aan een wielrenwedstrijd; eigenlijk wil niemand op kop rijden want dan vang je de meeste wind en degene achter je heeft iets om zich op te richten. Of het bekende beeld van de greyhoundraces, waarbij windhonden een kunsthaas achternazitten die ze zo snel mogelijk naar de finish moet leiden. Een doel voor ogen houden zorgt ervoor dat je gemotiveerd raakt. Vrede kan ook zo’n doel zijn. Velen spannen zich in voor vrede in Oekraïne of de Gazastrook, door actief te zijn ter plaatse of in de regio, financiële hulp te bieden of, last but not least, door gebed. Bovenstaande psalmtekst spoort daar ook toe aan: blijf weg bij verkeerde dingen die je hinderen en schadelijk voor je zijn. Richt je oog op het goede, maak daar werk van!

Geen woorden maar daden
Mooie woorden spreken is niet zo ingewikkeld. Velen raakten in vervoering bij de indrukwekkende speech van Martin Luther King. En onze koning begon zijn kersttoespraak vorig jaar ermee: ‘Waar ooit de kribbe stond en engelen zongen, staan mensen nu fel tegenover elkaar. Er zijn diepe wonden geslagen en vrede en verzoening lijken verder weg dan ooit.’ Maar hoe maken we daar in de praktijk concreet werk van? Die slogan uit het clublied van Feyenoord (vrij naar Jak. 2,26) is zo gek nog niet. Het is toch onbestaanbaar dat je zegt God lief te hebben terwijl je niet in vrede met je naaste leeft (1 Joh. 4,20)?

Kijk naar de Koning
Een pasklare oplossing voor de situaties in Oekraïne en Gaza is niet 1-2-3 te realiseren. Maar laten we dicht bij huis beginnen. Als wij ons laten leiden door de vrede van onze opgestane Heer (Joh. 20,21) mogen wij die op onze beurt uitstralen naar de wereld om ons heen. Vredestichters zijn te feliciteren, want zij zullen kinderen van God genoemd worden (Matt. 5,9). Dat kunnen we niet uit eigen kracht, maar wel als we knielen voor de Vredevorst. Zijn macht zal eens heersen van pool tot pool en van zee tot zee (Opw. 366). Dat staat mijlenver af van de omstreden uitspraak ‘from the river to the sea’. Het gaat over de Koning van Sjaloom, de grote zoon van David, die meer is dan Salomo. Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. Moge hij heersen van zee tot zee, van de Grote Rivier tot aan de einden der aarde (Ps. 72,7-8).

Dat moment gaat komen! Eens zal er vrede zijn, eens droogt God elke traan. Geen oorlog wordt geleerd wanneer de Heer regeert (GK 157). Tot de wederkomst van de Vredevorst mogen en moeten we om die vrede blijven bidden.
Velen vóór ons hebben dat gedaan: https://bit.ly/3SDtT9z
Velen doen dat vandaag de dag samen met ons: https://bit.ly/49xIURm
En nog velen zullen ons daarin volgen…