Gebed om vrede (1)

Twee maanden geleden vierden we het kerstfeest; de geboorte van Jezus, de Vredevorst. Voorzegd door de profeten (Jes. 9,5) en bezongen door de engelen (Luc. 2,14). Maar wat is er te zien van die vrede?

Zondag 25 februari 2024
Reminiscere

De HEER zal zijn volk zegenen met vrede (Ps. 29,11b).

Op deze zondag, die vernoemd is naar Ps. 25,6 (‘Gedenk’ uw barmhartigheid, HEER), een gebed om vrede. Een smeekbede aan God om trouw te zijn aan Zichzelf en te denken aan zijn liefde door de eeuwen heen. Aan het einde van een kerkdienst krijgen we de zegen van de HERE opgelegd. En misschien zijn die woorden ons wel zó vertrouwd dat het ons niet eens meer opvalt. Aan het slot van al die mooie beloften (zegen, bescherming, genade) klinkt: moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven (Num. 6,26). Vrede, sjaloom! Onze God is een God van vrede. Paulus benadrukt dat als hij zijn brief aan de gemeente in Filippi besluit met de woorden: ‘Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn’ (Fil. 4,9).

Vrede op aarde
Die vrede van God is meer dan afwezigheid van oorlog. Wijsgeren en filosofen hebben de eeuwen door nagedacht over vrede, maar kwamen veelal tot de conclusie: si vis pacem, para bellum (als je vrede wilt, bereid je dan maar voor op oorlog). Tegen het einde van het jaar staat vrede op ieders verlanglijstje. Denk aan het bekende verhaal van kerstavond 1914; Duitse en Britse soldaten verlieten hun loopgraven om gezamenlijk kerst te vieren, inclusief uitwisseling van kadootjes (tabak, voedsel), kaarsjes in kerstbomen en samen liederen zingen of spelletjes doen. WO I, la Grande Guerre, werd even onderbroken. Maar kort daarna maakten kadootjes plaats voor kogels en granaten en veranderde het zingen weer in gekerm en geschreeuw. Het is ontroerend dat bij elke jaarlijkse Miss World-verkiezing de wens om wereldvrede weer voorbijkomt. En het zou fantastisch zijn als iedereen in harmonie met elkaar leeft en er niemand meer is die nog een ander de hersens inslaat. Maar de vrede waar de Bijbel over spreekt is van een andere orde en gaat veel dieper.

Hemelse vrede
Vrede is iets kwetsbaars. Ze is maar zo geschonden. Vrede is iets kostbaars waar je voorzichtig mee moet omgaan. Zou Donald Trump beseft hebben wat hij op het spel zette met zijn recente uitspraken waarin hij Rusland aanmoedigt om NAVO-landen aan te vallen die te weinig aan hun defensie uitgeven? Er wordt wel gezegd dat je je pas echt realiseert wat vrede en vrijheid inhouden als je ze een tijd kwijt bent geweest. Vrede is er ook niet zo maar, daar moet veel inspanning voor geleverd worden. Dat kost tijd en energie… En vaak ook offers. Er is een vrede die oneindig ver uitstijgt boven die vrede tussen mensen. Een vrede die wij niet kunnen bewerken, namelijk de vrede met God. Als die er niet is, heeft de vrede tussen mensen geen enkele kans van slagen. Als dat fundament ontbreekt, stort ieder bouwwerk in. Jezus bracht daarvoor het allergrootste offer ooit.

 

Prachtig hoe tijdens elke evensong klinkt: ‘Geef vrede in onze tijd, o Heer. Want er is niemand anders die voor ons vecht, dan U alleen, o God!’ Indrukwekkend hoe al eeuwenlang wereldwijd de Gregoriaanse hymne ‘Da pacem, Domine’ wordt gezongen. Luisteren: https://bit.ly/42SrOeZ

Weergaloos hoe Felix Mendelssohn-Bartholdy Luthers vertaling van dit gezang op muziek heeft gezet.
Luisteren: https://bit.ly/3uv8MhM

 

Goed om samen met regelmaat die bekende woorden ‘Geef vrede, Heer, geef vrede (LB 1010) te zingen. Maar het is allemaal leeg en zinloos als we ons heil niet zoeken bij Hem die vrede kwam brengen met zijn bloed aan het kruis (Kol. 1,20).