De juiste weg

Vorige week zondag stonden we stil bij gerechtigheid. Als we de krant lezen of het journaal kijken worden we bepaald bij het grote onrecht in de wereld en in ons land. Maar hebben we ook oog voor het ‘kleine’ onrecht in onze nabije omgeving? Of nog dichterbij, in ons eigen hart?

Zondag 22 oktober 2023

20e zondag na Trinitatis

De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood (Ps. 1,6).

Willen we met heel ons leven God dienen, ook als dat tegen onze eigen wensen en verlangens ingaat? Zijn we bereid gehoorzaam Hem te volgen en het pad te gaan dat Hij ons wijst? We kunnen bidden: Heer, ontferm U over deze wereld. Of smeken: Luister, HEER, ik vraag om recht (Ps. 17,1a). Maar betrekken we die woorden ook op onszelf persoonlijk? Want als we zelf niet recht tegenover de HERE staan is het hypocriet om te vragen of Hij de wereld wil berechten en de volken wil oordelen (Ps. 98,9). Christus heeft in onze plaats de straf gedragen en voor onze zonden betaald. Maar daarmee zijn wij niet van onze verantwoordelijkheid ontheven. HC Zondag 32 leert ons dat ons hele leven mag laten zien dat we God dankbaar zijn voor zijn genade en dat we door een godvrezende levenswandel onze naasten voor Christus mogen winnen. Als je blij bent met jouw redding door de Here Jezus, dan kan het niet anders of je brengt vruchten van dankbaarheid voort (HC Zondag 24), die zichtbaar zijn in je manier van leven en worden opgemerkt door mensen om je heen. 

Psalm 1 beschrijft de twee wegen (zie opschrift NBG51 en HSV) waaruit we kunnen kiezen; die van de zondaars (vs 1) of die van de rechtvaardigen (vs. 6). De brede of de smalle weg; de makkelijke of de moeilijke. De Michazondag bepaalde ons bij Micha 6,8: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Welke weg is dan die weg van God? Wel, aan wie in ontzag voor Hem leven, leert de HEER de rechte weg te kiezen (Ps. 25,12). 

Misschien vinden we het op het eerste gezicht niet eens zo’n moeilijke keuze. Maar metterdaad die weg gaan is nog niet zo eenvoudig! Gelukkig leggen de psalmen ons gebeden in de mond die God vragen of Hij ons daarbij wil helpen. Leest u ze zelf op een geschikt moment eens achter elkaar door: Ps. 5,9; 25,4-5; 27,11; 86,11; 119,5/27/29/33/37/45; 139,24 en 143,8. 

Als je God oprecht bidt of Hij jouw Leidsman wil zijn, dan mag je er ook op vertrouwen dat Hij je de weg wijst: Ps. 16,11; 18,3/33/37; 25,8 en 32,8. Gods goede geboden zijn daarbij onmisbare wegwijzers. Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden (Ps. 25,10). Als die leidend zouden zijn op het politieke wereldtoneel, dan zouden er nu heel andere krantenberichten en journaalbulletins zijn. Want Gods weg is een heilige weg (Ps. 77,14). En Hij wil niet alleen mij, maar alle naties op aarde die weg leren (Ps. 67,5). Je bent te feliciteren als je de volmaakte weg gaat en leeft naar de wet van de HEER (Ps. 119,1). Gelukkig ben je als je ontzag hebt voor de HEER en de weg gaat die Hij wijst (Ps. 128,1).

Luisteren: https://bit.ly/3Q1cEik