Blij in lijdenstijd? (2)

Op zondag ‘judica’ zitten we midden in de rauwe werkelijkheid van het onrecht in deze wereld...

Zondag 17 maart 2024

Judica

 

De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood (Ps. 1,6).

 

Is dat zo? Mooi, deze bovenstaande psalmtekst, maar in de praktijk lijkt het vaak juist omgekeerd. Hoe kun je dat nou zo stellig beweren? Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd (Ps. 32,10)? Het lijkt de ongelovigen veelal voor de wind te gaan terwijl gelovigen vaak de ene na de andere klap moeten zien te verwerken. Psalmdichter Asaf deelt die waarneming (Ps. 73,3-5). De vraag naar het kwaad en het lijden in de wereld is van alle tijden. En vaak wordt God er dan bijgehaald, ook juist door ongelovigen. Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende en laat Hij al dat onrecht toe? Waar was God in Auschwitz? En waar is Hij nu vandaag dan in de Gazastrook? Of in Afghanistan, Jemen en Oekraïne? Elia kon wel mooi de spot drijven met de profeten van Baäl (1 Kon. 18,27), maar lijkt God ook niet vaak afwezig, op reis of slapend? Hoevelen zijn er niet die Hem smeken, bidden, om hulp schreeuwen naar de hemel, maar er volgt geen enkele reactie – volkomen stilte, niemand die antwoordt. ‘Ik vind geen rust, geen antwoord op mijn klachten. Hoort Gij dan niet?’ (GK Ps. 22:1). 

Wereldgebeuren

Kort geleden stonden we stil bij twee jaar oorlog in Oekraïne. De schrijnende beelden van het journaal en de verhalen daarover in de krant onrecht bezorgen mij nog altijd een gevoel van innerlijke onrust: kapotgeschoten steden, zoveel dodelijke (burger)slachtoffers, gezinnen in schuilkelders, vrouwen en kinderen die wanhopig te weten willen komen hoe het met hun echtgenoten en vaders is. Het optimisme bij de manschappen die er voluit in geloven dat de overwinning zal worden behaald. Maar ik denk ook aan Russen die het met de angst in het hart toch aandurven om een tegengeluid te laten horen, daarom opgepakt worden en zomaar voor 15 jaar de cel in draaien of naar een werkkamp worden gestuurd. Met de dood van Aleksej Navalny op 16 februari jl. werd voor velen het laatste beetje hoop op een beter en democratisch Rusland de grond in geboord. ‘Wat kunnen, als het recht hier wordt vertreden, de grondslag van het recht niet meer bestaat, rechtvaardigen beginnen hier beneden?’ (GK Ps. 11:2).

 

Tegen beter weten in?

Toch mogen we juist in deze lijdenstijd troost putten uit het feit dat onze machteloosheid wel degelijk gezien wordt. De HERE in zijn hoog paleis zal tonen dat Hem vanaf zijn troon geen ding ontgaat. Hoe zinloos alles ook is (Rom. 8,20), het is niet voor niets, Hij zal het vergelden (Rom. 12,19). God zal zeker spoedig recht verschaffen (judica) aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen (Luc. 18,7-8). Wij willen maar wat graag ‘oog om oog, tand om tand’. Maar dat komt ons niet toe! Dat moeten we aan de HERE overlaten, Hij is de allerhoogste rechter (Ps. 75,7). Wat sommige machthebbers zich ook denken te kunnen permitteren, God lacht en spot met hen. Daarom, koningen en wereldleiders, wees gewaarschuwd; toon de HERE uw ontzag en breng Hem hulde (Ps. 2,4;10-11). Dat dit jullie gebed mag zijn: God, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij op de weg die eeuwig is (Ps. 139,24). Want wettelozen houden niet stand waar recht heerst (Ps. 1,5).

Luisteren: https://bit.ly/3Mv5X4r