Bidden om de Geest – alles of niets (2)

God de Vader schiep hemel en aarde. Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, kwam naar deze wereld om onze zondeschuld te dragen en ons te bevrijden van duivel, dood en hel. Na zijn hemelvaart is Hij bezig om alles gereed te maken voor zijn wederkomst. Tot die tijd zendt Hij zijn Heilige Geest om ons vast te houden, te troosten en altijd bij ons te zijn (HC Zondag 20). Zo hebben we het geleerd. Maar begrijpen kunnen we het niet…

Zondag 26 mei 2024

Trinitatis

 

Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven (LB 704:3).

 

God werkt sinds Pinksteren niet in ploegendienst. De Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat (geloofsbelijdenis van Nicea) handelt niet op z’n eentje. Het is niet zo dat God de Vader handelde bij de schepping en in het Oude Testament, God de Zoon zijn reddende werk eenmaal op aarde heeft gedaan en dat het tijdperk van de Heilige Geest, waar wij nu in leven, in het Nieuwe Testament is begonnen en zal eindigen op de jongste dag. Nee, God de Vader blijft voortdurend betrokken op zijn schepping en God de Zoon, die aan zijn rechterhand zit, pleit voor ons (Rom. 8,34).

 

Alles…

Bij Zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus, waar het gaat over de drie Personen van de ene God, wordt als bewijstekst Matt. 28,19 aangehaald. De tekst die wij kennen als het zgn. ‘zendingsbevel’, midden in een gedeelte (vs. 16-20) dat vertelt over een sleutelmoment in de geschiedenis. Wat daarin opvalt is dat Christus zegt Hij alle macht heeft in hemel en op aarde, dat alle volken zijn leerlingen moeten worden, dat hen geleerd moet worden dat ze zich moeten houden aan alles wat Hij heeft opgedragen en dat Hij bij ons zal zijn, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Het is alles of niets, geen half werk! Je erkent Jezus als Heer en Koning over jou leven, of Hij is dat niet. Geen gedeelde eerste plaats (Matt. 6,22). En als je daarvoor gaat, dan ook helemaal, totaal, volledig. Dan aanvaard je gehoorzaam alles wat Hij tot je zegt en neem je zijn Woord aan. Dan pak je niet alleen datgene eruit wat jou aanstaat of waar je je fijn bij voelt. Dan buig je ingewikkelde zaken niet om en schrap je niet de gedeelten die tegen jouw wensen of verlangens ingaan. Als zijn kind mag je erop vertrouwen dat je hemelse Vader weet wat je nodig hebt (Matt. 6,8) en wat goed voor je is. 

 

… en in allen

Om vervolgens al dat moois niet voor jezelf te houden. Alle volken moeten horen wat Gods plan is met deze door Hem geschapen wereld. Iedereen moet weten dat Jezus onze straf heeft gedragen, de dood en de duivel heeft verslagen en dat Hij leeft en regeert. Alle mensen moeten weten dat ze hun heil niet moeten verwachten van allerlei zingevingssessies, zen-meditaties of healing- en mindfulnesstherapieën, hoe fijn die soms wellicht ook kunnen zijn. Harten moeten opengaan voor Gods Geest; als mensen Hem toelaten wil Hij niet alleen harten, maar hele mensenlevens vullen. Als kerk moeten we ons daar goed van bewust zijn. We zijn zo gauw teveel bezig met onze eigen dingetjes, zo gauw teveel alleen maar naar binnen gericht. Het is niet slechts een bijzaak. Christus zei niet: als je als kerk de zaakjes op orde hebt en er is nog tijd over, dan kun je misschien eens naar buiten kijken of daar nog mensen zijn die je wat kunt vertellen. Nee, het is hoofdzaak, een goddelijke opdracht: maak alle volken tot mijn leerlingen. De kerk moet een helder licht zijn, een stad op een berg, een lamp op een standaard (Matt. 5,14-15).

 

Altijd

Niet alleen op zondag, maar alle dagen van de week. Zoals Christus alle dagen met ons is, zo kunnen wij niet even vakantie nemen van ons geloof. God liefhebben met hart en ziel, heel je verstand en al je kracht betekent heel je leven, dus ook je bezit en je tijd (LB 912). Dan zal Christus alles zijn in allen (1 Kor. 15,28; Kol. 3,11). Eer aan Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals in het begin, nu en altijd!

Luisteren: https://bit.ly/4agqmoM