Jorrit Woudt

De muziek begint daar waar woorden stoppen...

Sinds het najaar van 2020 ben ik werkzaam als pastoraal kerkelijk werker in de gemeente waar ik zelf ook toe behoor, die van de Immanuelkerk in Enschede-west.

Dit werk kwam op wonderlijke wijze op mijn pad, toen in coronatijd alle muzikale werkzaamheden stil waren gevallen. Als kerkelijk werker bezoek ik met name de 70+ers van onze gemeente, schrijf ik tweewekelijks in het plaatselijke kerkblad (Inroim) en mag ik af en toe voorgaan in erediensten (als preeklezer) en tijdens begrafenissamenkomsten.

Daarnaast schrijf ik de tweewekelijkse rubriek ‘Muziek & geloof’, zondagse pastoraal-muzikale overdenkingen in een landelijk magazine, het Gereformeerd Kerkblad.

De nieuwste overdenkingen