Glorie aan het Lam (nog beperkt leverbaar!!)

Johannes-oratorium
Het lijdensverhaal volgens het evangelie van Johannes,
afgewisseld met koor- en samenzang

€ 15,-

[button link=”mailto:info@jorritwoudt.nl?subject=Bestelling%20CD%20Johannes%20Oratorium%20&body=Mijn%20naam%20en%20contactgegevens%3A”] Bestellen [/button] [powerpress]http://www.jorritwoudt.nl/wp-content/uploads/2012/11/Oratorium.mp3[/powerpress]

Samengesteld gemengd koor o.l.v. Jorrit Woudt, bestaande uit ‘Glorify’ (Meppel) en de Kandelaarcantorij (Heemse).

Het Heemser Mannenensemble, Krista van den Esker (fluit), Diana Abspoel (hobo), Heleen Knoop (viool), Laurens Knoop (contrabas), Harm Hoeve (orgel), Jorrit Woudt (vleugel), Koos Geerds (lezingen).

Samenzang door gemeenteleden uit Heemse, Hardenberg e.o. en koorleden van Geref. gemengd koor ‘De Lofstem’ (Rouveen), Geref. gemengd koor ‘Te Deum Laudamus’ (Heemse-Hardenberg) en Geref. zangkoor ‘Laus Deo’ uit (Enschede).

Tracklist

01 – Heer, waar dan heen? / openingskoor
02 – Johannes 18, 1-2 / lezing
03 – ’t Is middernacht en in de hof / Koor
04 – Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen / samenzang
05 – Johannes 18, 3-6 / lezing
06 – Ik ben de weg, zo zegt de Heer / mannenensemble
07 – Johannes 18, 7-11 / lezing
08 – O Lam van God, door God gezonden / samenzang
09 – Johannes 18, 12-24 / lezing
10 – In woede sloeg de wereld / koor
11 – Johannes 18, 25-27 / lezing
12 – U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken / mannenensemble
13 – Johannes 18, 28-32 / lezing
14 – Noem d’ overtreding mij, die Gij begaan hebt / samenzang
15 – Johannes 18, 33-38 / lezing
16 – Oudtijds hebt Gij, o Heer, uw hoge plan ontvouwd / koor- en samenzang
17 – Johannes 18, 38-40 / lezing
18 – Pilatus zegt: Ik vind geen schuld / mannenensemble
19 – Johannes 19, 1-5 / lezing
20 – O hoofd vol bloed en wonden / koor

21 – Ja, ik kost Hem die slagen / samenzang
22 – Johannes 19: 6-16 / lezing
23 – Als ik het wond’re kruis aanschouw / koor- en samenzang
24 – Johannes 19, 16-22 / lezing
25 – Als U, o Here, voor U ziet / samenzang
26 – Johannes 19, 23-24 / lezing
27 – Ik word vertrapt, ik ben een worm, geen man / koor- en samenzang
28 – Johannes 19, 25-27 / lezing
29 – Zoon, uw moeder / mannenensemble
30 – Johannes 19, 28-30 / lezing
31 – Gij sterft, en laat die troost ons na / samenzang
32 – Johannes 19, 31-37 / lezing
33 – Blijf mij nabij / koor- en samenzang
34 – Glorie zij aan Jezus / mannenensemble
35 – Johannes 19, 38-42 / lezing
36 – Nu valt de nacht / koor
37 – Komt, knielen wij voor Jezus samen / samenzang
38 – Dank, mijn Heiland, voor uw leiden / slotkoor

[button link=”mailto:info@jorritwoudt.nl?subject=Bestelling%20CD%20Johannes%20Oratorium%20&body=Mijn%20naam%20en%20contactgegevens%3A”] Bestellen [/button]
© Jorrit Woudt 2018 - gerealiseerd door COMNOU! Hardenberg